Maak een selectie

100 van 100

   

Klager dient een klacht in over een situatie waarover het College van Toezicht eerder al heeft geoordeeld

Geachte [klaagster],

U heeft op 3 mei 2017 bij SKJ een klacht ingediend tegen [de jeugdprofessional]. De behandelend secretaris heeft de klacht doorgestuurd naar mij, de voorzitter van het College van Toezicht, met het verzoek een beslissing te nemen. Met deze brief informeer ik u over mijn beslissing.

Klacht niet-ontvankelijk
Ik heb uw klacht bestudeerd en besloten op grond van artikel 7.3 van het Tuchtreglement de klacht niet in behandeling te nemen.

Op 9 augustus 2016 heeft u immers bij het College van Toezicht ook een klacht tegen [de jeugdprofessional] ingediend (zaaknummer: 16.101Ta). Het College van Toezicht heeft op 4 mei 2017 een inhoudelijke beslissing genomen over uw klacht inzake 16.101Ta.

Het College van Toezicht neemt geen klacht in behandeling waarover het eerder een inhoudelijke beslissing heeft genomen op basis van het Tuchtreglement. Ik ben van oordeel dat uw klacht inzake 17.062T ziet op het handelen van [de jeugdprofessional] dat onlosmakelijk is verbonden naar tijd en plaats met het handelen waarover het College in de zaak met zaaknummer 16.101Ta heeft geoordeeld.

Ik verklaar u daarom niet-ontvankelijk in uw klacht met nummer 17.062T. Dit betekent dat het dossier zal worden gesloten.

Beroep instellen
Indien u het niet eens is met deze beslissing, bestaat de mogelijkheid om binnen vier weken na het versturen van deze beslissing op grond van artikel 8.8 lid b van het Tuchtreglement beroep in te stellen bij de voorzitter van het College van Beroep.

Met vriendelijke groet,

 

Dhr. mr. A.R.O. Mooy,
voorzitter College van Toezicht