Maak een selectie

100 van 100

   

Het handelen van de jeugdprofessional ligt voor de registratiedatum.

Geachte [klager],

Op 6 januari 2022 heeft u bij SKJ een klacht ingediend tegen [jeugdprofessional] (hierna te noemen: de jeugdprofessional).

U bent niet-ontvankelijk in uw klacht

De jeugdprofessional is sinds [datum] 2019 geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. U klaagt over het handelen van de jeugdprofessional voor haar registratie. Hierdoor voldoet de ingediende klacht niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5). Dit staat in artikel 7.7.1 onder i van het Tuchtreglement. Het dossier wordt gesloten.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. A.M. Van Riemsdijk
voorzitter