Maak een selectie

100 van 100

   

Het College van Toezicht heeft al eerder over de ingediende klacht geoordeeld.

Geachte [klager],

Op 1 augustus 2019 heeft u bij SKJ een tuchtklacht ingediend tegen [de jeugdprofessional]. Met deze brief informeer ik u over mijn beslissing.

Niet-ontvankelijk
De klacht die u tegen [de jeugdprofessional] heeft ingediend, is in de kern gelijk aan de eerder door u ingediende klacht tegen haar (zaaknummer 19.172Ta). De voorzitter van het College van Toezicht heeft u toen bij beslissing van 23 juli 2019 niet-ontvankelijk verklaard in uw klacht.

Nu de klacht in de kern gelijk is aan uw eerdere klacht tegen [de jeugdprofessional], bent u op grond van artikel 7.6 sub a van het Tuchtreglement niet-ontvankelijk in uw klacht. Het dossier wordt daarom gesloten.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. drs. L.C. Mulder
voorzitter College van Toezicht