Maak een selectie

67 van 67

   
Datum College Zaaknummer Ontvankelijkheid Kamer
20/04/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.090Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
07/04/2022 Voorzitter College van Toezicht 21.566Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
06/04/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.035Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
01/04/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.082Ta Niet geregistreerd n.v.t. Toon | Download
01/04/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.083Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
01/04/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.081Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
31/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.077Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
31/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.077Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
31/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.077Tc Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
30/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.074Ta en 22.080Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
30/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.074Tb en 22.080Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
28/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.052Ta Niet geregistreerd n.v.t. Toon | Download
25/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.052Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
25/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.046Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
23/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.057Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
22/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.057Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
22/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.048Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
15/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.039Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
15/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.039Ta Niet geregistreerd n.v.t. Toon | Download
14/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.030Ta, 22.034Ta en 22.049Ta Voorzittersbeslissing klacht verjaard Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
20/04/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.090Ta

Zaaknummer 22.090Ta

07/04/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 21.566Tb

Zaaknummer 21.566Tb

06/04/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.035Ta

Zaaknummer 22.035Ta

01/04/2022
Voorzitter College van Toezicht
Niet geregistreerd
zaaknummer: 22.082Ta

Zaaknummer 22.082Ta

01/04/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.083Ta

Zaaknummer 22.083Ta

01/04/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.081Ta

Zaaknummer 22.081Ta

31/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.077Ta

Zaaknummer 22.077Ta

31/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.077Tb

Zaaknummer 22.077Tb

31/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.077Tc

Zaaknummer 22.077Tc

30/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.074Ta en 22.080Ta

Zaaknummer 22.074Ta en 22.080Ta

30/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.074Tb en 22.080Tb

Zaaknummer 22.074Tb en 22.080Tb

28/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Niet geregistreerd
zaaknummer: 22.052Ta

Zaaknummer 22.052Ta

25/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.052Tb

Zaaknummer 22.052Tb

25/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.046Ta

Zaaknummer 22.046Ta

23/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.057Tb

Zaaknummer 22.057Tb

22/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.057Ta

Zaaknummer 22.057Ta

22/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.048Ta

Zaaknummer 22.048Ta

15/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.039Ta

Zaaknummer 22.039Ta

Geachte mevrouw [klaagster],

Op 9 februari 2022 heeft u bij SKJ een klacht ingediend tegen [jeugdprofessional] (hierna te noemen: de jeugdprofessional).

U bent niet-ontvankelijk in uw klacht

Uit de klacht blijkt onvoldoende duidelijk welk individuele handelen (of nalaten) de jeugdprofessional precies verweten wordt. Bovendien wordt uit de toelichting op uw klacht onvoldoende duidelijk waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt. Ook heeft u geen bijlagen toegevoegd waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt. Hierdoor voldoet de ingediende klacht niet aan de eisen van het Tuchtreglement (versie 1.5). Dit staat in artikel 7.4.2 onder c, d en e in samenhang met artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement.

Daarnaast vervalt na verloop van drie jaar de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij SKJ. Deze termijn begint op de dag volgend op die waarop het handelen waarover u klaagt heeft plaatsgevonden, dan wel volgend op de dag waarop u redelijkerwijze van het handelen van de jeugdprofessional op de hoogte raakte. Uit uw klacht blijkt dat het individuele handelen (of nalaten) van de jeugdprofessional voor een gedeelte buiten de genoemde vervaltermijn van drie jaar valt. Hierdoor voldoet de ingediende klacht niet aan de eis geformuleerd in artikel 6.5 in samenhang met artikel 7.7.1 onder g van het Tuchtreglement (versie 1.5).

Tevens is de jeugdprofessional sinds [datum] 2018 geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. Uw klacht ziet gedeeltelijk op het handelen van de jeugdprofessional voor haar registratie. Hierdoor voldoet de ingediende klacht niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5). Dit staat in artikel 7.7.1 onder i van het Tuchtreglement.

Met toepassing van bovengenoemde artikelen van het Tuchtreglement verklaar ik u niet-ontvankelijk in uw klacht. Het dossier wordt gesloten.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

U kunt uw klacht opnieuw indienen
In dat geval dient u duidelijk uit te leggen dat het individuele handelen (of nalaten) van de jeugdprofessional binnen de genoemde vervaltermijn van drie jaar valt. Ook dient u in elk klachtonderdeel kernachtig en duidelijk te beschrijven welk individueel handelen (of nalaten) de jeugdprofessional wordt verweten. Tevens dient u in de toelichting bij ieder klachtonderdeel duidelijk uit te leggen waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt. Daarnaast dient u bij ieder klachtonderdeel een bijlage toe te voegen:
a. waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt, en;
b. die compleet en duidelijk leesbaar is, en;
c. waarbij u uitlegt wat het belang is van de bijlage en waarom en welk gedeelte van de bijlage het klachtonderdeel ondersteunt.

Hierbij is het belangrijk dat u uw klacht helder en duidelijk omschrijft, toelicht en onderbouwt. Het digitale klachtenformulier helpt u daarbij. Op onze website staan drie voorbeelden van klachten. Daarbij staat een uitleg over hoe u een klacht formuleert. Wij raden u aan hiernaar te kijken.

U kunt (juridische) hulp inschakelen
Een vertrouwenspersoon van AKJ biedt gratis ondersteuning bij het indienen van uw klacht. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u deze inschakelen voor hulp en ondersteuning bij het formuleren van uw klacht. Ook kunt u een advocaat vragen u bij te staan.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. A.M. van Riemsdijk
voorzitter

15/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Niet geregistreerd
zaaknummer: 22.039Ta

Zaaknummer 22.039Ta

14/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voorzittersbeslissing klacht verjaard
zaaknummer: 22.030Ta, 22.034Ta en 22.049Ta

Zaaknummer 22.030Ta, 22.034Ta en 22.049Ta

Geachte [de vader],

Op 30 januari 2022, 1 februari 2022 en 14 februari 2022 heeft u bij SKJ klachten ingediend tegen [de jeugdprofessional] (hierna te noemen: de jeugdprofessional).

U bent niet-ontvankelijk in uw klachten

U heeft in drie verschillende zaaknummers (22.030Ta, 22.034Ta en 22.049Ta) klachten over ongeveer dezelfde periode ingediend tegen dezelfde jeugdprofessional. De klachten in deze drie zaaknummers bevatten bij elkaar opgeteld meer dan vijf klachtonderdelen, namelijk zeven klachtonderdelen. Hierdoor voldoen de ingediende klachten niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5). Dit staat in artikel 7.4.2 onder a in samenhang met artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement.

Daarnaast vervalt na verloop van drie jaar de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij SKJ. Deze termijn begint op de dag volgend op die waarop het handelen waarover u klaagt heeft plaatsgevonden, dan wel volgend op de dag waarop u redelijkerwijze van het handelen van de jeugdprofessional op de hoogte raakte. Uit uw klachten blijkt dat het individuele handelen (of nalaten) van de jeugdprofessional voor een gedeelte buiten de genoemde vervaltermijn van drie jaar valt. Hierdoor voldoen de ingediende klachten niet aan de eis geformuleerd in artikel 6.5 in samenhang met artikel 7.7.1 onder g van het Tuchtreglement (versie 1.5).

Ook blijkt uit de klachten onvoldoende duidelijk welk individuele handelen (of nalaten) de jeugdprofessional precies wordt verweten. Hierdoor voldoen de ingediende klachten niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5) geformuleerd in artikel 7.4.2 onder c in samenhang met artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement.

Met toepassing van bovengenoemde artikelen van het Tuchtreglement verklaar ik u niet-ontvankelijk in uw klachten. Het dossier wordt gesloten. Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

U kunt uw klacht opnieuw indienen
In dat geval dient u de klacht terug te brengen naar maximaal vijf klachtonderdelen. Daarnaast dient u duidelijk uit te leggen dat het individuele handelen (of nalaten) van de jeugdprofessional binnen de genoemde vervaltermijn van drie jaar valt.

Ook dient u in elk klachtonderdeel kernachtig en duidelijk te beschrijven welk individueel handelen (of nalaten) de jeugdprofessional wordt verweten. Hierbij is het belangrijk dat u uw klacht helder en duidelijk omschrijft, toelicht en onderbouwt. Het digitale klachtenformulier helpt u daarbij. Op onze website staan drie voorbeelden van klachten. Daarbij staat een uitleg over hoe u een klacht formuleert. Wij raden u aan hiernaar te kijken.

U kunt (juridische) hulp inschakelen
Een vertrouwenspersoon van AKJ biedt gratis ondersteuning bij het indienen van uw klacht. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u deze inschakelen voor hulp en ondersteuning bij het formuleren van uw klacht. Ook kunt u een advocaat vragen u bij te staan.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. A.M. van Riemsdijk
voorzitter