College van Toezicht
10/01/2022
zaaknummer: 21.255Ta
Open
College van Toezicht
20/12/2021
zaaknummer: 21.254Ta
Open
College van Toezicht
29/11/2021
zaaknummer: 21.148Ta
Ongegrond - Geen maatregel

Het College ziet geen aanleiding een jeugdbeschermer ten aanzien van de acht ingediende klachtonderdelen een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Het College heeft de overtuiging dat de jeugdbeschermer het belang van de kinderen steeds voor ogen heeft gehad.

Onderwerpen:
Beroepscode: F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | S (Collegiale toetsing en beroepsethische reflectie) Richtlijnen: Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp | Scheiding en problemen van jeugdigen
Open
College van Toezicht
29/11/2021
zaaknummer: 21.149Ta
Ongegrond - Geen maatregel

Het College ziet geen aanleiding een jeugdbeschermer ten aanzien van de acht ingediende klachtonderdelen een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Het College heeft de overtuiging dat de jeugdbeschermer het belang van de kinderen steeds voor ogen heeft gehad.

Onderwerpen:
Beroepscode: F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | S (Collegiale toetsing en beroepsethische reflectie) Richtlijnen: Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp | Scheiding en problemen van jeugdigen
Open