Maak een selectie

718 van 718

   
College van Toezicht
29/11/2021
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.148Ta

Het College ziet geen aanleiding een jeugdbeschermer ten aanzien van de acht ingediende klachtonderdelen een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Het College heeft de overtuiging dat de jeugdbeschermer het belang van de kinderen steeds voor ogen heeft gehad.

Beroepscode: F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | S (Collegiale toetsing en beroepsethische reflectie)
Richtlijnen: Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp | Scheiding en problemen van jeugdigen
Open
College van Toezicht
29/11/2021
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.149Ta

Het College ziet geen aanleiding een jeugdbeschermer ten aanzien van de acht ingediende klachtonderdelen een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Het College heeft de overtuiging dat de jeugdbeschermer het belang van de kinderen steeds voor ogen heeft gehad.

Beroepscode: F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | S (Collegiale toetsing en beroepsethische reflectie)
Richtlijnen: Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp | Scheiding en problemen van jeugdigen
Open
College van Toezicht
26/11/2021
Gedeeltelijk gegrond - Waarschuwing

Zaaknummer: 21.074Ta

Een intensieve vorm van jeugdhulp zoals IPT vergt een frequente betrokkenheid van een jeugdprofessional. De jeugdprofessional heeft echter onvoldoende geïnformeerd naar het welzijn van de dochter en de opvoeders hebben onvoldoende handvatten meegekregen om de situatie te verbeteren. Ook is een afspraak geschonden en zijn de opvoeders niet geïnformeerd over de wijze van verslaglegging.

Beroepscode: A (Jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen) | D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening)
Open