College van Toezicht
18/02/2022
zaaknummer: 21.281Ta
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

De jeugdbeschermer heeft onvoldoende afgestemd met de ouders, onder andere over de beschermingstafel en vragen zijn meermaals niet beantwoord. Zij was zich daarnaast ook onvoldoende bewust van de wettelijke kaders rondom privacy.

Onderwerpen:
Beroepscode: C (Bereid iedere cliënt te helpen) | F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | J (Vertrouwelijkheid) | M (Verslaglegging / dossiervorming) Richtlijnen:
Open
College van Toezicht
18/02/2022
zaaknummer: 21.368Ta
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

De jeugdbeschermer heeft onvoldoende afgestemd met de ouders, onder andere over het ingediende VTO en vragen zijn meermaals niet beantwoord. Daarnaast is vertrouwelijke informatie per onbeveiligde mail verstuurd. Ook is er geen passende reactie gegeven op het verzoek van de vader om een afspraak te verplaatsen.

Onderwerpen:
Beroepscode: C (Bereid iedere cliënt te helpen) | H (Macht en afhankelijkheid in de professionele relatie) | J (Vertrouwelijkheid) | M (Verslaglegging / dossiervorming) Richtlijnen:
Open
College van Toezicht
03/02/2022
zaaknummer: 21.524Ta
Gegrond - Doorhaling met ontzegging recht wederom inschrijven

Een medewerker van Veilig Thuis heeft tientallen (oud-)cliënten van Veilig Thuis benaderd ter bevrediging van zijn persoonlijke seksuele behoeften. Het contact met de vrouwen kwam tot stand door oneigenlijke en onrechtmatige gebruikmaking van informatie uit digitale dossiers.

Onderwerpen:
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | E (Respect) | H (Macht en afhankelijkheid in de professionele relatie) | I (Beëindiging van de professionele relatie) | J (Vertrouwelijkheid) Richtlijnen:
Open
College van Toezicht
21/01/2022
zaaknummer: 21.164Ta
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

De jeugdprofessional is minder dan drie maanden betrokken geweest, maar heeft met haar handelen een ernstige inbreuk gemaakt op de professionele standaard. Het College houdt met het opleggen van de maatregel rekening met het feit dat de jeugdprofessional onervaren was en heeft moeten werken zonder team, waarover zij meerdere keren bij haar manager aan de bel heeft getrokken.

Onderwerpen:
Beroepscode: B (Bevordering deskundigheid) | D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | E (Respect) | F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | M (Verslaglegging / dossiervorming) Richtlijnen:
Open
College van Toezicht
17/01/2022
zaaknummer: 20.165Ta
Open