Maak een selectie

191 van 191

   
College van Toezicht
09/12/2019
zaaknummer: 19.232Ta
Gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

Een gezinshuisouder heeft zich tot tweemaal toe op zeer ongepaste wijze uitgelaten richting, of in het bijzijn van, de twee bij haar geplaatste kinderen. Bij de op te leggen maatregel wordt rekening gehouden met de kwetsbare en complexe positie van een gezinshuisouder.

Beroepscode: A (Jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen) | D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | E (Respect) | H (Macht en afhankelijkheid in de professionele relatie)
Richtlijnen: Problematische gehechtheid
Open
College van Toezicht
15/11/2019
zaaknummer: 19.191Ta
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Een consulent jeugd heeft ten onrechte stap 3 van de Meldcode niet gevolgd. De consulent jeugd had, ondanks zijn twijfels over het resultaat van het gesprek, met de ouders in gesprek moeten gaan over de (aankomende) melding bij Veilig Thuis.

Beroepscode: K (Vermoeden kindermishandeling) | M (Verslaglegging / dossiervorming)
Richtlijnen: Kindermishandeling | Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp
Open
College van Toezicht
21/10/2019
zaaknummer: 19.230Ta
Gedeeltelijk gegrond - Waarschuwing

De jeugdbeschermer heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld omdat hij een e-mailbericht van de vader niet heeft beantwoord, de vader en de RvdK niet tijdig heeft geïnformeerd over het voornemen om de ondertoezichtstelling niet te laten verlengen en omdat het plan van aanpak niet in overleg met de vader is opgesteld.

Beroepscode: A (Jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen) | E (Respect) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening) | I (Beëindiging van de professionele relatie) | O (Beroepsuitoefening en samenwerking)
Open