College van Toezicht
02/05/2022
zaaknummer: 21.338Ta
Gedeeltelijk gegrond - Waarschuwing

Een jeugdbeschermer heeft nagelaten met de moeder te overleggen over het hulpverleningsplan na de overdracht van het dossier. Wat betreft een specifiek voorval is de jeugdprofessional onvoldoende verantwoord omgegaan met de waarheidsvinding.

Onderwerpen:
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening) | H (Macht en afhankelijkheid in de professionele relatie) Richtlijnen: Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp | Scheiding en problemen van jeugdigen
Open
College van Toezicht
19/04/2022
zaaknummer: 21.437Ta
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

Een jeugdbeschermer heeft de vader onvoldoende geïnformeerd in de periode dat de vader nog belast was met het ouderlijk gezag. Daarnaast heeft hij partijdig gehandeld rondom de vraagstelling van een gezinsdiagnostisch onderzoek. Na het beëindigen van het gezag van de vader heeft hij nagelaten de vader naar zijn mening te vragen over het beëindigen van de ondertoezichtstelling.

Onderwerpen:
Beroepscode: B (Bevordering deskundigheid) | D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | E (Respect) | F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening) Richtlijnen: Scheiding en problemen van jeugdigen
Open
College van Toezicht
11/03/2022
zaaknummer: 21.066Ta
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

Een jeugdbeschermer heeft nagelaten open te communiceren met de pleegouders in aanloop naar de uithuisplaatsing van de pleegkinderen. Na de uithuisplaatsing heeft de jeugdbeschermer de professionele relatie onvoldoende zorgvuldig beëindigd en de pleegouders niet betrokken bij het vaststellen van een omgangsregeling met de pleegzoon.

Onderwerpen:
Beroepscode: A (Jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen) | E (Respect) | F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening) | I (Beëindiging van de professionele relatie) | M (Verslaglegging / dossiervorming) Richtlijnen: Pleegzorg
Open