Maak een selectie

718 van 718

   
College van Toezicht
11/03/2022
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

Zaaknummer: 21.066Ta

Een jeugdbeschermer heeft nagelaten open te communiceren met de pleegouders in aanloop naar de uithuisplaatsing van de pleegkinderen. Na de uithuisplaatsing heeft de jeugdbeschermer de professionele relatie onvoldoende zorgvuldig beëindigd en de pleegouders niet betrokken bij het vaststellen van een omgangsregeling met de pleegzoon.

Beroepscode: A (Jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen) | E (Respect) | F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening) | I (Beëindiging van de professionele relatie) | M (Verslaglegging / dossiervorming)
Richtlijnen: Pleegzorg
Open
College van Toezicht
18/02/2022
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

Zaaknummer: 21.281Ta

De jeugdbeschermer heeft onvoldoende afgestemd met de ouders, onder andere over de beschermingstafel en vragen zijn meermaals niet beantwoord. Zij was zich daarnaast ook onvoldoende bewust van de wettelijke kaders rondom privacy.

Beroepscode: C (Bereid iedere cliënt te helpen) | F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | J (Vertrouwelijkheid) | M (Verslaglegging / dossiervorming)
Open
College van Toezicht
18/02/2022
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking
Open
College van Toezicht
03/02/2022
Gegrond - Doorhaling met ontzegging recht wederom inschrijven

Zaaknummer: 21.524Ta

Een medewerker van Veilig Thuis heeft tientallen (oud-)cliënten van Veilig Thuis benaderd ter bevrediging van zijn persoonlijke seksuele behoeften. Het contact met de vrouwen kwam tot stand door oneigenlijke en onrechtmatige gebruikmaking van informatie uit digitale dossiers.

Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | E (Respect) | H (Macht en afhankelijkheid in de professionele relatie) | I (Beëindiging van de professionele relatie) | J (Vertrouwelijkheid)
Open
College van Toezicht
21/01/2022
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking
Open
College van Toezicht
17/01/2022
Gegrond - Waarschuwing
Open