SKJ Beslissingenbibliotheek

Wie een jeugdprofessional inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor hem of haar geldt. SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich onderwerpt aan het tuchtreglement.

Op deze website publiceert de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) alle tuchtbeslissingen die genomen worden door het College van Toezicht, het College van Beroep en alle voorzittersbeslissingen.

Via ‘Filter & Zoek in beslissingen’ (rechtsboven) kun je beslissingen opzoeken. Deze worden getoond op beslissingsdatum, van nieuw naar oud.